Umiestnenie: Webkatalog.cekuj.net » Top Hits

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain